فروش عروسک خمیری رو یخچالی

عروسک های خمیری به خصوص نمونه های مگنت برای روی یخچال، کارهایی هستند که بسیاری از افراد آن ها را چه برای تزیین منازل و چه به جهت مصارف تبلیغاتی مورد پسند قرار می دهند. این عروسک ها برای افرادی که تمایل دارند هزینه های هنگفتی را برای عروسک ها صرف نکرده یا فضایی برای نگهداری عروسک هایی در اندازه و سایزهای بزرگ ندارند بسیار مورد استفاده قرار گرفته و به همین دلیل نیز این عروسک ها مورد استفاده قرار دارند. چرا که نسبت به ظاهر و چهره ای که این عروسک ها دارند از قیمتی پایین و مناسب برخوردار می باشند.