فروش عروسک پولیشی خارجی

عروسک های پولیشی در زمره ی پر فروش ترین کارهایی می باشند که بسیاری از افراد به نوعی از آن ها استفاده می کنند. نمی توان برای این گونه از عروسک ها جامعه ی هدف مشخصی را تعیین نمود اما می توانیم برای هر رده و دسته از عروسک های پولیشی جامعه ی هدفی اختصاصی معین نمود. به عنوان مثال عروسک های ریز و فانتزی، را بیشتر کودکان خردسال یا افرادی که می خواهند از آن ها برای تزیینات اتومبیل استفاده کنند، مد نظر دارند و عروسک های سایز بزرگ، بیشتر به دختران بزرگسال و نوجوان اختصاص دارد. عروسک های سرکلیدی پولیشی را نیز شرکت های تبلیغاتی و یا مصرف کنندگان بزرگسال بیشتر از افراد خردسال مورد استفاده ی خویش قرار می دهند.