فروش عروسک پولیشی خرگوش

شخصیت های خاصی هستند که بسیاری از افراد آن ها را دوست داشته و غالباً نمونه هایی از آن ها را برای خود و یا کودکانشان تهیه می کنند. از جمله نمونه هایی که بسیاری از افراد به سراغشان می روند، شخصیت های کارتونی ویژه ای هستند که افراد زیادی با آن ها در برنامه های تلویزیونی و کارتونی آشنایی دارند. این شخصیت ها، به مرور در ذهن کودکان نشسته و از آن ها مدل هایی را ساخته است که بسیاری از افراد تمایل دارند در نزد خود داشته باشند. از جمله شخصیت هایی که بسیاری از افراد آن ها را دوست داشته و مورد توجه خویش قرار می دهند، عروسک های خرگوش می باشند.