قیمت انواع عروسک روسی جدید

از جمله مهم ترین عروسک هایی که امروزه به وسیله ی دست طراحی و ساخته و تولید آن ها در داخل کشور انجام می پذیرد، عروسک های روسی هستند. این عروسک ها طرح های بسیار جدید و نوینی هستند که جامعه ی هدف اغلب آن ها در میان اشخاص بالغ جستجو می شود. به همین دلیل نیز بیشترین فروش آن ها مخصوص به همین گروه از مصرف کنندگان است. عروسک های روسی، به دلیل داشتن مشخصه های ظاهری خاص خود در میان افراد بسیار مورد توجه قرار گرفته و در این بین طرفدارانی را به خود جذب کرده است.