قیمت عروسک باربی اصل

آیا دختر بچه ها می توانند با بازی هایی مثل عروسک باربی به تخلیه مطالب ناخودآگاه و تنشهای خود بپردازند؟ چگونه می توان با خرید اسباب بازی اصل با قیمت مناسب نیاز های کودک را برطرف نمود؟
آمستر روان شناس کودک معتقد است که بازی برای کمک به فرزندان برای نشان دادن و تثبیت محتوای ناخودآگاه مناسب است. بازی با عروسک به خصوص عروسک باربی برای دختر بچه ها جالب و معنای مبهمی برای او دارد که این بازی پر از نمادهایی است که محتویات آن باعث تثبیت ضمیر ناخودآگاه کودک می شود. والدین باید از تأثیر بازی با اسباب بازی عروسک باربی آگاه باشند که کودک می تواند بدون دغدغه ای از ترس در بازی، خود را تخلیه کند. همچنین باید از مشارکت و تعبیر و تفسیری که کودک از بازی با عروسک به دست می آورد مطلع بود.
شاید بیشتر خانواده ها به دلیل بی خوابی کودک خود، او را نزد درمانگر ببرند. این پزشک باید شرایطی را فراهم کند تا ترسهای کودک که می تواند مخاطره آمیز باشد برطرف گردد. روانشناس می تواند بازی با عروسکهای مختلف مانند عروسک باربی را به کودک پیشنهاد دهد تا موقعیت بازی برای دختر بچه به وجود آید تا تمام ترسهای او فروکش نماید.
والدین می توانند با خرید اسباب بازی مناسب که تشخیص اصل بودن برعهده آنها می باشد، از قیمت عروسک با خبر شده و بتوانند بهترین عروسک که متناسب برای سن کودکشان می باشد از فروشگاه های معتبر خریداری نمایند. با خرید عروسک می توانند یک وسیله بازی مناسب برای دختر خردسال خود فراهم کنند تا او بتواند بدون هیچ ترسی با این وسیله بازی نماید.