قیمت عروسک تزیینی نمدی

عروسک ها به ویژه نمونه های دست ساز امروزه برای گیفت ها و اهداف تزیینی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.
کارهای نمدی کاملاً به وسیله ی دست طراحی و ساخته شده و بیشترین نمونه هایی که تولید شده اند مربوط به مشتریان بزرگسال می باشد. بسیاری از عروسک های دست سازی که در سال های اخیر طراحی شده اند ویژه ی اشخاصی هستند که برای مصارف تزیینی می خواهند از آن ها استفاده کرده و در واقع قصد بازی با این عروسک ها را ندارند ولی نمونه های فانتزی تر این عروسک ها بیشتر مورد استفاده برای کودکان قرار گرفته اند.
قیمت عروسک های دست ساز طبیعتاً بر مبنای میزان کاری که می برد و مواد اولیه ی آن ها تعیین شده است.