قیمت عروسک نمدی دست ساز

از جمله پر مصرف ترین عروسک ها، برای افراد بزرگسال عروسک هایی می باشند که ابعاد و اندازه های آن ها کوچک بوده و فضای کمتری را به خود اختصاص بدهند. به همین دلیل نیز بزرگسالان می خواهند از این عروسک ها استفاده کرده و بیشتر به دنبال آن هستند که این عروسک ها را برای خود بگیرند؛ چرا که این عروسک ها اندازه هایی کوچک داشته و زیبا بوده و به دلیل کوچک تر بودنشان قیمتی مناسب نیز دارند. یکی از مهم ترین خصوصیاتی که این عروسک ها دارند، ابعاد و اندازه های کوچکی است که دارند. عروسک های نمدی کارهایی سنتی بوده و به همین دلیل نیز برای صنایع دستی نیز می توان از آن ها استفاده نمود.