لنت ترمز جلو النترا بخرید و از رانندگی کردن لذت ببرید

بیایید راهنمای امروز را با تکرار یک مفهوم همیشه اساسی شروع کنیم: ترمز خوب مبنایی برای شتاب گیری خوب است.

دانستن نحوه صحیح ترمزگیری، علاوه بر اطمینان از رانندگی ایمن، یکی از اولین چیزهایی است که باید شروع به کاهش زمان در مسیر کنید.

و البته لنت ترمز جلو النترا خوب نیاز به سیستم ترمز خوب دارد!

دومین مفهوم کلیدی که باید در حین خواندن این راهنما بدانید این است که با در نظر گرفتن دوچرخه های آسفالت نوشته شده است.

همه چیزهایی که می خوانید برای اندرو و/یا کراس قابل اجرا نیستند.

امروز ما در مورد یک جزء بسیار مهم صحبت می کنیم: پدها!

لنت های ترمز موتورسیکلت شما از یک صفحه فلزی در تماس با کالیپر تشکیل شده که لایه ای از مواد با ترکیبات مختلف روی آن قرار گرفته است.

هنگامی که اهرم ترمز کشیده می شود، این ماده اصطکاک روی دیسک ایجاد می کند و مانع از چرخش آن می شود و در نتیجه سرعت دوچرخه شما را کاهش می دهد!

لنت ترمز جلو ال 90 اصلی

با هر ترمز لنت ها به دیسک ها مالیده می شوند و اصطکاک باعث تولید گرما می شود.

همانطور که می توانید تصور کنید، لنت های شما هر روز در معرض تغییرات دمایی ناگهانی و همیشه متفاوت قرار می گیرند: ترمز سالم می تواند باعث شود لنت ها به دمای 600 درجه سانتیگراد برسند.

بنابراین مهم است که لنت ها بدانند چگونه کارایی خود را در یک پنجره دمایی گسترده حفظ کنند، تا از ترمز مطلوب در پنجره دمای بهینه اطمینان حاصل شود، اما همچنین قبل از وارد شدن به دمای بهینه یا زمانی که از آستانه فراتر رفت، کاملاً بی فایده نباشند.

مواد تشکیل دهنده لنت ها نقش اساسی در تعیین عملکرد نهایی آنها دارند، به همین دلیل است که ترکیبی که لنت ها با آن ساخته می شوند موضوع بسیار مورد بحث است.

و البته هر سازنده ای ترکیبات و اسرار خاص خود را دارد!