مراکز تولید عروسک خمیری دیواری

در داخل ایران مراکز تولیدی فراوانی هستند که در زمینه تولید عروسک های خمیری در مدل های دیواری فعالیت بسزایی دارند و به راحتی در دست مشتری قرار می دهند.
در چندین سال اخیر مراکز و تولیدی های فراوانی در داخل ایران بنا شده است که انواعی از عروسک های خمیری را بااستفاده از خمیر مخصوص ساخته و به بازارها عرضه می شوند این عروسک ها به عنوان دکوری در بسیاری از منازل موجود است و به دلیل جنس شکننده ای که دارند باید به خوبی از آنها مراقبت نمود.