معرفی انواع عروسک دست ساز

اگر بخواهیم عروسک های دست ساز را به چند دسته تقسیم نماییم به سه دسته ی مهم و پر فروش در این بین برخورد می کنیم: دسته ی اول را عروسک های روسی دربردارد که بسیاری از دختران آن ها را دوست می دارند. دسته ی دوم این عروسک ها را کارهای ریز نمدی شامل شده که برای فروشگاه ها و نمایشگاه ها و همچنین تولیدی های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و همچنین گزینه ی خوب و مناسبی جهت صادرات می باشند. مورد سوم عروسک خمیری می باشند که بسیار زیبا و ظریف بوده و برای اورگان های مختلف و جهت تبلیغات بسیار مورد مصرف قرار دارند.