گاواهن نیوهلند باعث پیدا شدن یک خانه قدیمی در زیر خاک شد

در زمان‌های گذشته برای شخم زدن زمین و اماده کردن خاک از گاواهن نیوهلند استفاده می‌کردند که به وسیله اتصالاتی به بدن گاو متصل می‌شود در اثر حرکت او خاک زیر و رو می‌شد.

امروزه با پبشرفت علم و صنعت و تولید انواع مختلف ماشین و تجهیزات برند‌های مختلفی گاو اهن را برای اتصال به تراکتور تولید می‌کنند که یکی از بهترین این برند‌ها نیوهلند است.

وقتی صحبت از ابزار کشاورزی می‌شود، ابزارهایی که در زمان جورج واشنگتن استفاده می‌شد بهتر از ابزارهایی نبودند که در زمان جولیوس سزار استفاده می‌شد.

در واقع، برخی از ابزارهای روم باستان مانند گاوآهن اولیه آنها برتر از ابزارهایی بود که 18 قرن بعد در آمریکا استفاده می شد. البته تا زمانی که گاوآهن مدرن آمد.

گاوآهن (همچنین با املای «شاهن») ابزار مزرعه‌ای با یک یا چند تیغه سنگین است که خاک را می‌شکند و یک شیار (خندق کوچک) برای کاشت بذر می‌برد. یک قطعه مهم از گاوآهن، تخته قالب نامیده می شود، که گوه ای است که توسط قسمت خمیده یک تیغه فولادی ایجاد می شود که شیار را می چرخاند.

گاوآهن

برخی از اولین گاوآهن‌های مورد استفاده در ایالات متحده کمی بیشتر از یک چوب کج با یک نقطه آهنی متصل بودند که به سادگی زمین را خراش می‌داد.

گاوآهن هایی از این نوع تا اواخر سال 1812 در ایلینویز مورد استفاده قرار گرفت. بدیهی است که به شدت به اصلاحاتی نیاز بود، به ویژه طراحی برای تبدیل شیار عمیق برای کاشت بذر.

تلاش‌های اولیه برای بهبود اغلب فقط تکه‌های سنگین چوب سخت بود که به شکلی خام با یک نقطه آهنی برش خورده و به‌طور ناشیانه به هم متصل شده بودند.

تخته‌های قالب ناهموار بودند و هیچ دو منحنی شبیه به هم نبودند در آن زمان آهنگران روستایی فقط به سفارش گاوآهن می‌ساختند و حتی تعداد کمی از آنها طرح‌هایی برای آنها داشتند.

بعلاوه، گاوآهن‌ها می‌توانستند شیار را در زمین نرم بچرخانند، فقط در صورتی که گاوها یا اسب‌ها به اندازه کافی قوی بودند، و اصطکاک آنقدر مشکل بزرگی بود که معمولاً سه مرد و چندین حیوان مجبور می‌شدند شیار را در زمانی که زمین سخت بود بچرخانند.

چه کسی گاوآهن را اختراع کرد؟ چندین نفر در اختراع گاوآهن مشارکت داشتند و هر یک از آنها چیزی منحصر به فرد را به اشتراک گذاشتند که به تدریج کارایی ابزار را در طول زمان بهبود بخشید.